Isolering af loftet

Katagorie

Isolering af loftet

Isolering af loftet

Isolering af loft 

Er du bolig- ellervirksomhedsejer? Så du ved dusikkert, at langt de fleste bygninger kræver løbende vedligeholdelse. Noglevedligeholdelsesopgaver er vigtigere end andre. Når det kommertil døre, vinduer, gulve og lofter, er det vigtigt, atdu ikke forsømmer dét, der med årene har en tendens til at hobe sig op. Og du bør huske på, at du heldigvis ikke behøver at varetage den hårde del af arbejdet selv.

Hos Tag Rens A/S er vispecialister i isolering af lofter. Vi udfører voresarbejde omhyggeligt og effektivt, og vi gør det altid til konkurrencedygtige priser. 

Hvad betyder isolering af loft? 

Isolering af loft dækker over processen, hvor isoleringsmaterialebliver installeret enten i dit loft eller i dit loftsgulv.

Isolering af loft kan skemed flere forskellige materialer, herunder mineraluld, sprøjteskumisolering og forskellige former fornaturlige isoleringsmaterialer. Det rette isoleringsmateriale afhænger af faktorer som for eksempel dit budget, tilgængelighed og selve loftets design i din boligeller bygning. 

Hvorfor er isolering af loft nødvendigt? 

Isolering af loft er ikkeen nødvendighed i strengeste forstand. Hvis din rudebliver knust, er det vigtigt, at du handler med det samme, så du og dine nærmeste ikke får ubudne gæster elleroplever problemer med at holde på varmen, når det er koldt udenfor. Men når du vælger at få dit loft isoleret, gør du hovedsageligt din bolig og energiregning entjeneste på lang sigt.

Hos Tag Rens A/Svaretager vi alskens former for loft isolering, og når isoleringsarbejdet er klaret, vil du oplevebedre indeklima i din bolig og ikke mindst færre udgiftertil dyre varmeregninger.

Kan man spare penge ved en isolering afloft? 

Formålet med loftisolering er grundlæggende set at reducere overførsel af varme mellem loftet og den alleredeopvarmede del af din bolig eller bygning. Når varmeoverførslen bliver reduceret, opnår du en mere stabil indendørs temperatur.

Typisk vil boligejere medisoleret loft modtage lavere energiregninger end boligejere, hvis loft ikke erisoleret. På sigt vil duderfor spare penge ved at få loftetisoleret, så du ikke skal bruge unødig meget varme på at holde enbehagelig temperatur i hjemmet eller bygningen. En isolering skal derfor sessom en investering i fremtiden.

Hvor meget koster isolering af loft? 

Loftisolering priservarierer en del. Prisen kommer både an på, hvor stort dit loft er, hvilkeninstallationsmetode der bliver brugt, og om det er nødvendigt med forberedelser, før arbejdet kan sættes i gang.

Når du henvender dig hos Tag Rens A/S, giver vi diggerne et uforpligtende tilbud på loftisoleringpriser på netop din bygning. Vi varetager naturligvis arbejdsprocessen fra starttil slut, så resultatet bliver, som du forventer.

Hvordan foregår processen? 

Når du hyrer os til at efterisolere dit loft,starter vi med at sikre, at loftet er klargjort. Der er flere ting der skal gøres klar før selve indblæsningen af isoleringen kan udføres.  

Langs med husets tag fodskal vindstop sikre at dit tag stadig bliver ventileret efter dit loft erblevet efterisoleret.

Hvis der er gangbro bør den hæves så inspektion af taget/loftet stadig er muligt, daefterisoleringen ikke skal dække gangbroen tilsamt evt. opbevaring af flyttekasser og andre løsøre stadig kan lade sig gøre.

Når den øget isoleringbliver lagt på, skal vi kigge på loftlemmen daden skal forhøjes med ekstra kanter, eller udskiftes hvis denikke er tilstrækkelig tæt.

Isoleringsmaterialet lægger vi jævnt og stramtenten mellem loftbjælkerne ellerovenpå loftsgulvet.
Vi evaluerer desuden, om loftet har den ventilation,der skal til, for at vi kan forhindre fugtopbygning og sikre et sundtindeklima.

Når isoleringen er lagt, går vi vores arbejde efter for at sikre, at alle områder af loftet er tilstrækkeligt isoleret.

Hvad kan jeg gøre for at passe på minloftisolering? 

Hvis du sørger for at passe på din nyeloftisolering, kan den som udgangspunkt holde i rigtig mange år uden behov for ekstra arbejde. I den forbindelsekan det for eksempel være en god idé, at du holder øje medeventuelle skader på taget, somogså kan gøre skade på isoleringen. Derudover bør du holde alle ventilationskanaler frie forblokeringer og forsegle de eventuelle huller, der måtte opstå med tiden, så skadedyr ikke har mulighed for at komme ind og ødelægge en del afisoleringen.

Hvor lang tid tager det at isolere etloft? 

Loftisolering af et hus igennemsnitlig størrelse tagernormalt mellem én dag til et par dage. Før vi påbegynder voresarbejde, gennemgår vi processenmed dig, så du ved, hvad der kommer til at ske og hvornår.
Vi planlægger vores arbejde på en måde, så vi forstyrrerdin dagligdag i boligen mindst muligt, og hvis du har forespørgsler eller spørgsmål undervejs, står Tag Rens A/Saltid klar til at besvare dem.

Kontakt os i dag. Få et tilbud på isolering af dit loft, og kom i gang med at nydeet bedre indeklima og billigere energiregninger.

Relateret artikler: