Tagrenderensning

Katagorie

Tag

Tagrenderensning

Det er vigtigt, at dinetagrender er rene og ryddelige, for det hjælper nemlig at beskytte dit hjem modfugtproblemer og strukturelle skader. Desværre er tagrenderensning en opgave,som mange husejere glemmer – eller konstant udsætter.

Hvis du ikke selv hartid, overskud eller energi til at rense dine tagrender, kan du med fordeludlicitere din tagrenderensning. Og det er der faktisk mange fordele ved. HosTag Rens A/S har vi mange års erfaring med at rense tagrender. Læs derforvidere, hvis du vil vide mere om, hvorfor tagrenderensning er nødvendigt, oghvordan vi kan hjælpe dig med opgaven.

Hvorfor er tagrenderensning nødvendigt?

Måske undrer du dig over,hvorfor du overhovedet skal rense dine tagrender. Det skyldes, at tagrenderne pådit hus ikke kun er der af æstetiske grunde. De har også en afgørende funktion.Tagrendernes opgave er nemlig at lede regnvand væk fra taget – og væk fra dinejendom. På den måde forhindrer du nemlig, at vandet kommer ind i dit hjem ogbeskadiger det.

Men for at tagrendernekan løse deres opgave, er det vigtigt, at de er rene og frie for blokeringer.Gennem tiden vil skidt, snavs og blade ophobes i tagrender, så der opstårblokeringer for vandet. Det er blandt andet blade, grannåle, mos og andrerester fra haven, der kan tilstoppe tagrenderne. Når det sker, bliverregnvandet forhindret i at flyde korrekt væk fra din bolig, og derfor er en jævnligrensning af dine tagrender nødvendig.

Hvad sker der, når tagrenderne blivertilstoppede?

Når tagrenderne ikke errene og ryddelige, vil de på sigt blive tilstoppede. Det kan føre til flerealvorlige problemer, blandt andet:

  • Vandskader
  • Fugtproblemer
  • Isdannelse

Når tagrenderne erblokerede, risikerer du, at regnvandet vil løbe over tagets kant og ned adhusets mure og vægge. Det kan føre til vandskader på din boligs facade ogsokler, og det kan på sigt føre til dyre reparationer af begge dele.

Når regnvandet ikkebliver ledt korrekt væk, kan det også trænge ind i fundamentet. Her kan detskabe fugtproblemer i kælderen eller krybekælderen, hvis du har sådan en.Fugten kan også forårsage skimmelsvamp, der er skadeligt for både din bolig såvelsom dit helbred.

I de koldere måneder kantilstoppede tagrender føre til isdannelse. Det kan beskadige taget på din boligog derved forårsage lækager. Du kan også risikere, at isen skubber tagrenderneud af deres oprindelige position. Derved kan der opstå endnu større skade pådin bolig, og derfor bør du altid sørge for, at dine tagrender jævnligt får en tagrenderensning.

Hvornår og hvor ofte skal tagrendernerenses?

Hvor ofte du bør fåforetaget en tagrenderensning, afhænger af flere faktorer. Blandt andet kommerdet an på klimaet, hvor tæt træer står på tagrenderne, samt hvor oftetagrenderne bliver udsat for både blade og andet skidt.

Som tommelfingerregel børdu få foretaget en tagrenderensning mindst én gang om året. Hvis du bor i etområde med mange træer, bør du få udført en tagrenderensning oftere – i hvertfald to gange årligt og muligvis endnu flere gange efter behov. Somudgangspunkt er det altid bedre med en tagrenderensning for meget end én forlidt.

Det bedste tidspunkt at fåforetaget en tagrenderensning på er om efteråret. Her vil de fleste blade værefaldet ned, og derfor er det en god idé at få dem fjernet fra tagrenderne. Detnæstbedste tidspunkt er om foråret. Her har du mulighed for at fjerne derester, som vinteren har bragt med sig.

Uanset hvornår du planlæggerdin tagrenderensning, er det vigtigt, at du altid holder øje med dinetagrender. Hvis de er stopper til, skal du hurtigt sætte ind med en rensning–og det gælder hele året rundt.

Derfor bør du overlade dintagrenderensning til Tag Rens A/S

Når du overlader dintagrenderensning til os, opnår du flere fordele. Først og fremmest har vi detrette udstyr og den rette viden til at udføre en sublim rensning af dinetagrender – hver gang. Blandt andet har vi specialdesignet udstyr, dereffektivt kan fjerne både skidt og snavs fra dine tagrender.

Efter rensningen gennemgårvi også dine tagrender med en visuel inspektion. Herved sikrer vi, attagrenderne er helt rene – også de steder, som er sværere at komme til.

Dine nedløbsrør er ogsåvigtige for dine tagrenders vedligeholdelse. Derfor foretager vi også nedløbsrørrensning. Ved en nedløbsrør rensning sørger vi for, at dine nedløbsrør bliverfri for blokeringer. Derved kan regnvandet nemt og frit løbe fra tagrenderne ogned i kloaksystemet.

Vores team bestårudelukkende af erfarne tagrenderensere, der udfører et grundigt og omhyggeligtstykke arbejde hver eneste gang. Hos os er en aftale en aftale. Derfor er vialtid gennemsigtige omkring alt fra prisen til selve arbejdsprocessen.

Kontakt os allerede i dag, hvis du ønsker et godt tilbud pårensning af dine tagrender.

Relateret artikler: