Kan jeg få fradrag?

Katagorie

Belægning

Kan jeg få fradrag?

Hvad er håndværkerfradrag og servicefradrag?

Servicefradraget giver fradrag for serviceydelser som rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde.

I 2024 kan du få fradrag for op til 11.900 pr. person i husstanden over 18 år.

Tidligere var håndværkerfradraget også en del af Bolig Jobordningen, men det blev afskattet 1. april 2022 som led i finanslovsaftalen for 2023

Træk arbejdslønnen fra I skat.

Du kan få servicefradrag på op til 11.900 kr. pr. person i 2024 der bor i husstanden på fliserens.

Betingelser for at få servicefradrag

  • Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført.
  • Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan dele fradraget uanset, hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan i 2024 få 11.900 kr. i fradrag for arbejdsløn til serviceydelser (6.600 kr.  i 2023). Beløbene overføres ikke automatisk, så indtast hver jeres andel i jeres årsopgørelsen.
  • Hvis andre i en husstand, fx dine børn over 18 år, skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk (fx med dankort, MobilePay eller netbank), enten til leverandøren af arbejdet, eller til den i husstanden, som har betalt leverandøren.
  • I en helårsbolig skal du bo der, mens arbejdet udføres.
  • Du kan godt få servicefradrag for både din helårsbolig og din fritidsbolig, men du kan højst få et samlet fradrag på 11.900 kr. pr. person i 2024. Det er kun ejeren/ejerne af fritidshuset, der kan få fradrag. I en fritidsbolig (sommerhus) gælder fradraget ikke, hvis fritidsboligen har været udlejet. Læs mere om servicefradrag for sommerhuse hos Skat
  • Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejde, hvis du har modtaget tilskud til det i andre offentlige støtteordninger.
  • Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejde, der udføres af personer, der har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres.
  • Du skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura (fra en virksomhed) eller en skriftlig erklæring (fra en privatperson), og arbejdet skal betales digitalt, uanset beløb.
  • Udført arbejde skal betales inden 1. marts året efter (arbejde udført i 2023 skal altså betales senest 28. februar 2024).

Kilde: skat og videncenter bolius

Relateret artikler: