Algebehandling af tag til gode priser

Katagorie

Algebehandling af tag til gode priser

Algebehandling af tag til gode priser 

Alger gror mangeforskellige steder. Men når de gror på dit tag, er det en god idé at sættehurtigt ind.

Hos Tag Rens A/S tilbydervi professionel algebehandling til gode priser. 

Algevækst på taget 

Algevækst på taget erganske normalt og skyldes som regel flere faktorer. I områder med højluftfugtighed er der ofte et gunstigt miljø for netop disse organismer. DaDanmark generelt er et fugtigt land, findes der stort set ikke den danskeboligejer, der ikke på et tidspunkt kommer til at kæmpe med algevækst.

Udsættes din bolig kun sjældentfor sollys, er der også en forhøjet sandsynlighed for forekomst af alger. Ogofte kan ældre tagmaterialer, der ikke er gjort rent eller renoveret i langtid, udvikle revner, som yderligere skaber ideelle omstændigheder for algevæksten.

Hvorfor skal mit tag algebehandles? 

Der er flere grunde til,at du bør tage hånd om algevækst på dit tag. Først og fremmest giver algevækst påtaget din bolig et lettere forsømt udseende. Algebehandlingen kan dermed hjælpedig med at opnå et mere æstetisk flot tag.

Alger kan, hvis de over længeretid får lov til at gro uhæmmet, forårsage skader på dit tags materialer ogendda nedbryde taget, så du bliver nødt til at skifte det ud. Og da alger hardet med at mindske tagets reflekterende egenskaber og absorbere en massevarme, går algevækst også ud over din boligs energieffektivitet.

Derfor er det vigtigt, atdu gør noget ved algevækst på taget, når du opdager det. 

Hvornår skal man algebehandle taget? 

Algevækst bør ikkeignoreres. Men i langt de fleste tilfælde gør det ikke den helt store forskel,om du reagerer på det med det samme eller efter nogle måneder. Og uanset hvornårdu opdager algevæksten, kan det være en god idé, at du venter med at lade tagetalgebehandle, indtil du er sikker på, at det danske vejr ikke kommer til at ståfor meget i vejen for processen.

Særligt forårs- ogsommermånederne er ideelle til algebehandling af tag. Vejret er i disse månedernormalt mere stabilt end i vintermånederne. Hvis du dertil vælger en periode,hvor vejrudsigten ikke lover for meget regn, forhøjer du sandsynligheden for,at algebehandlingsmidlet får mulighed for at virke som tilsigtet.

Sådan foregår algebehandlingen 

Når du henvender dig hosTag Rens A/S, vil vi både varetage og planlægge arbejdet for dig. Og du kan væresikker på, at vi altid udfører arbejdet under de rette vejrmæssige omstændigheder.

Algebehandling kan foregåforskelligt fra tag til tag, fordi vi altid tager højde for både tagetsgenerelle tilstand og for tagets materialer. Dog vil vores algebehandling aftag altid starte med en inspektion af taget, hvor vi vurderer algevæksten ogandre eventuelle problemer ved taget.
I løbet af inspektionen sørger vi for, at alle løse blade bliver fjernet. Dereftervil vi foretage en rengøring af taget, som giver algebehandlingsmidlerne debedst mulige omstændigheder for at virke.

Valget afalgebehandlingsmiddel sker baseret på både tagets materiale og af algevækstensomfang. Vi påfører normalt midlet med enten en sprøjte, pensel eller rulle, ogvi sørger naturligvis for, at hver eneste algeinficerede afkrog behandles.

Typisk skalalgebehandlingsmidlet have lidt tid til at virke, og når ventetiden er overstået,rengør vi taget igen for at slippe af med de sidste rester af alger, mos ogandet snavs.

Efterfølgende vilforebyggende foranstaltninger typisk indbefatte, at du skal fjerne overhængendegrene og overveje, om der er behov for supplerende imprægnering. Uanset hvad vikommer frem til, tager vi beslutningerne sammen med dig, så du er helt med på,hvad der bliver lavet og hvorfor.

Kontakt Tag Rens A/S i dag 

Alle boliger fortjener etsmukt og sundt tag. Skal dit tag også være algefrit? Så kontakt os i dag.

Vi rykker hurtigt ud, ogdu får altid vores ydelser til konkurrencedygtige priser.

Relateret artikler:

Tag maling af de fleste typer tage

Læs artiklen

Tag

Husk lige tagrenden

Læs artiklen

Tag